בנק ישראל

טעימה מעיצובים שונים שעוצבו לבנק ישראל
עיצובים לכנסים שונים המשלבים דיגיטל ופרינט - עיצוב הזמנה Save the Date, רולאפ לכנס, שקפים שונים, תוכניה ושלטים דיגטליים וחוץ.

בין היתר אני מעצבת מצגות על power point למחלקות שונות בבנק (לא מפורסם עקב הסכם סודיות)

תפריט נגישות