Thermo

עיצוב לוגו ומיתוג לחברת Thermo עסק לתעלות מיזוג אוויר
החשיבה מאחורי הלוגו לשדר באות R חלולה את התעלות ובחירה צבעונית מעבר אוויר .

הלוגו נקי, קלאסי ומשדר מקצועיות ויציבות

תפריט נגישות